Ekoloji Birliği: Dünya Su Günü: SU YAŞAMDIR!

Posted on Updated on

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1993 yılında 22 Mart tarihini dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için farkındalık yaratmak Amacıyla “Dünya Su Günü” olarak kabul etti.
Logo_Ekoloji-Birligi

“Dünya Su Günü” ilan edildi ama ne yazık ki suyun bir yaşam hakkı olması yönünde değil, bir meta olarak görülmesine yönelik politikalar öne çıkarıldı. “Suyun ticarileştirilmesi” yönünde yasa değişiklikleri hızla çıkarıldı. Halkın suya erişimi paralı hale getirildi.
“Enerji” dediler suyu sahip oldular
“Su yaşamdır.” diyoruz ama suya erişim zorlaşıyor. Özellikle “elektrik enerjisi gereksinimi” bahane edilerek dereler, ırmaklar 49 yıllığına HES şirketlerinin kullanımına verildi. Hayvanların ve bahçelerin su ihtiyacı bile paralı hale getirildi. Köy meydanlarında, evlerin önlerinde bulunan köylünün kendi emeğiyle, olanağıyla yaptırdığı çeşmelere bile sayaç konulmaya başlandı. Halka ücretsiz su vermek isteyen belediye başkanları cezalandırıldı. Canlıların yaşamları için olmazsa olmazı su ticarileştirildi.
Sular kirletiliyor
Suların ticarileştirilmesi yetmedi, kirletilmeye başlandı. Sanayi atıkları ve kirli suları derelere, ırmaklara, göllere, denizlere akıtılıyor. Taş ocakları, maden işletmeleri, yer altı ve yer üstü sularını zehirliyor ve kirletiyor. Önlem almak yerine suların kirletilmesine, ticarileştirilmesine karşı mücadele edenler engellenmek, cezalandırılmak isteniyor.
Göstermelik etkinlikler istemiyoruz
“Dünya Su Günü” nedeniyle Bakanlıklar, valilikler de etkinlikler yapacak. Gazetelerde, televizyonlarda reklamlar yer alacak. Hepsi günü geçiştiren, göstermelik etkinlikler olacak. Çünkü suların ticarileşmesine ve kirletilmesine neden olan işletmelere izin verenler devlet kurumları. Sorumlu olanların yaptığı “Dünya Su Günü” etkinliklerinin inandırıcılığı da olmaz.
Taleplerimiz var:
Ekoloji Birliği olarak yerel seçimleri de dikkat alarak “Dünya Su Günü” nedeniyle taleplerimizi yeniden dile getiriyoruz:
1- Belediyeler suyu ücretsiz vermeli. Bu konuda Hükümet yasa değişikliğini bir an önce yapmalı.
2- Belediyeler çeşmelerimizden akan suyun içilecek kalite ve nitelikte akmasını sağlamalı.
3- Arıta tesisi olmayan sanayi kuruluşlarına ruhsat verilmemeli, arıtma tesisleri denetlenmeli.
4- Sanayi işletmelerinin suları kirletmesine engel olunmalı ve kirletenlere verilen cezalar artırılmalı.
5- “Enerji gereksinimi” iddiasıyla yapılan HES’ler durdurulmalı, sular şirketlere kiralanmamalı, satılmamalı.
6- Maden ve taş ocağı gibi işletmelerin yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını kirletmesi engellenmeli.
7- Su kaynakları halkındır. Su, şirketlerinin ticari mülkü haline getirilmemeli.
8- “Su tüm canlıların hakkıdır” ilkesi yaşama geçirilmeli.
EKOLOJİ BİRLİĞİ
İletişim – Sözcüler:
Caner Gökbayrak 0533 815 1654
Süheyla Doğan 0533 455 2102