İmza Kampanyası: Susarak Yaşanmaz, Susuz hiç Yaşanmaz!

Posted on Updated on

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi olarak parçası olduğumuz Su Hakkı
Kampanyası’nın başlattığı “Susarak Yaşanmaz, Susuz hiç Yaşanmaz”
başlıklı imza kampanyasını sizin de imzanızla desteklemenizi bekliyoruz.

İmza için tıklayın: http://susuzyasanmaz.suhakki.org/

galeri-08

Çağrı metni:
Tüm yerel yönetimlerden musluklarımızdan temiz ve içilebilir lezzette su
akması için, su hizmeti altyapılarını (apartman içindeki borular da
dâhil) kamu kaynaklarıyla yenilemelerini ve temel ihtiyaçlarımız (içme,
beslenme ve temizlik) için gerekli olan suyu hanelerimize ücretsiz
sağlamalarını talep ediyoruz.

Büyüyen bir su sorunumuz olduğunun farkındayız. İklim değişikliğinin
şiddetlendirdiği kuraklık, su varlıklarının azalması ve kirlenmesi gibi
etkenler nedeniyle temel ihtiyaçlarımız için bile su bulmakta sıkıntı
yaşamaya başlayacağız.

Kalitesi düşen su hizmetleri, artan su faturaları ve içme suyu
ihtiyacımızı tamamen ambalajlı sulardan karşılamak zorunda bırakılmamız
suya ulaşmamızı ekonomik olarak imkânsız kılarken, büyük
adaletsizliklere de yol açıyor.

Hem su varlıklarını koruyan hem de tüm canlıların eşit ve adil biçimde
suya erişimini sağlayan piyasa dışı kolektif çözümlerin bir an önce
hayata geçirilmesini istiyoruz. Su, parası olanın satın alabileceği,
şirketlerin para kazanabileceği, devletlerin gelir elde edebileceği bir
meta değildir. Su varlıklarının korunmasına hizmet edecek etkin bir su
tasarrufunun insan hakkını ihlal etmeden gerçekleşmesi için
musluklarımızdan temiz, içilebilir lezzette su akmasını ve temel
ihtiyaçlar için kullanılan suyun ücretsiz verilmesini talep ediyoruz.