İmza Kampanyası: Hasankeyf İçin Geç Değil! Ilısu Barajını durdurun!

Posted on Updated on

İmza metnini imzalamak için şurayı tıklayın!

İnsan toplulukları 12 bin yıldır aralıksız bir şekilde Dicle Nehri’nin kıyılarına kurulan Hasankeyf’te yaşıyor. Onlarca kültürün emeğiyle inşa edilen ve dünyada benzeri az olan bu eski yerleşim yerinde, son yıllarda yapılan kazılarla henüz açığa çıkarılmamış büyük bir kültürel mirasın olduğunu anlaşılıyor. Uzmanlarca yaoılan incelemelere göre, Hasankeyf’in UNESCO’nun 10 kriterinden 9’una sahip üstün evrensel bir değer olup yerleşik hayatın başlaması konusunda, Göbekli Tepe’nin ikizi olduğu tahmin edilmektedir.

Türk hükümeti, Göbekli Tepe’yi UNESCO Dünya Miras Listesine aldırmak için ciddi çaba içerisinde olurken, Hasankeyf ve çevresindeki Dicle Vadisi’ni, inşaatı büyük oranda tamamlanmış Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’nin suları altına gömmeyi planlamaktadır. Yine Hasankeyf ile eş değer tarihi mirasa sahip en az 289 höyükten ancak 15’inin arkolojik kazısı yapılmış höyükler de risk altındadır. Yapılan resmi açıklamalara göre, 10 Haziran 2019’da Ilısu Barajına su tutulacağı ilan edilmişti. Fakat 7 ve 8 Haziran’da gerçekleştirilen 3. Hasankeyf Küresel Eylem Günü’nün yarattığı toplumsal hareketliliğin de etkisiyle hükümet, su tutmayı bir kaç hafta veya ay erteledi.

Ilısu Projesi baştan sona yanlış ve yıkım getiren bir projedir. Yerelde, bölgemizde ve dünyada yoğunca eleştirilmektedir. İddia edildiği üzere yereldeki topluma herhangi bir sosyo-ekonomik yararı yoktur. Tamamlanması durumunda başta Hasankeyf olmak üzere Yukarı Mezopotamya bölgesinin önemli bir kültürel miras alanını sular altında bırakacağı gibi, ağırlıklı Kürt olmak üzere 80 bin insanın yaşam kaynaklarını ellerinden alıp yoksullaştıracaktır. Dicle Vadisi bazı tahribatlara rağmen halen çok önemli bir biyo-çeşitliliğe sahip ve sayısız bitki ve hayvana olağanüstü yaşam alanları sunan son büyük nehir ekosistemlerinden biridir. Yine Ilısu Projesi‘nin akış aşağı bölgesinde bulunan Irak’ın Musul ve Bağdat gibi çok sayıda şehrinin içme suyu temininde ve sulamaya dayalı Irak tarımı temel olarak Dicle Nehrine dayanması ayrı bir büyük ristir. En çok da UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan ve Ortadoğu’nun en büyük sulak alanı olan Mezopotamya Sazlıkları tehlike altındadır.

Ilısu Projesi inşatında sona yaklaşılmış olsa da, bunun iptali ile; başta doğrudan etkilenen beş il olmak üzere, Türkiye ve Irak toplumlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik olarak çok ileri düzeyde faydalanacağına kesinlikle inanmaktayız.

Son bir kaç yıldır Hasankeyf’te, “eserlerin Yeni Hasankeyf’e taşınması” ve “kayaların sağlamlaştırılması” adı altında fiziki müdahalelerle ciddi bir yıkım yaşanmış olsa da halen kurtarabileceğimiz kültürel miras çok daha fazladır.

Türk Hükümeti’ne su tutmamasını ve Ilısu Baraj Projesi’ni durdurması çağrısını yapıyoruz!

Yerel halkın bütün kesimleriyle, Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin geleceğiyle ilgili eşit düzeyde, katılımcı ve şeffaf bir diyalog süreci sonucu ortaya çıkacak sonuçlara göre kesinlikle hareket edilmesi gerekiyor. İkincil olarak yerine getirilmesi gereken talebimiz, Irak ve Suriye ile uluslararası hukuka göre karşılıklı uzlaşı sonucu bir anlaşmanın sağlanıp insan ve doğa için yeterli debinin garantilenmesidir!

Türkiye, Mezopotamya ve dünyada taleplerimizi destekleyen bütün kesimlere, sadece bu metni imzalamakla sınırlı kalmayıp her türlü imkanı ve demokratik aracı değerlendirerek, Türk hükümetinden Ilısu Projesi’nin bir an önce durdurulmasını talep etmesi çağrısını yapıyoruz!

Allianoi gibi Hasankeyf’in su altında kalmaması bizim ellerimizde!

Hasankeyf Kültürümüz, Dicle Doğamız!

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Daha fazla bilgi için:

www.hasankeyfgirisimi.net

hasankeyfgirisimi@gmail.com

Twitter: @hasankeyfdicle

Facebook: www.facebook.com/hasankeyfyasatmagirisimi

hashtag: #HasankeyfİçinGeçDeğil and #SaveHasankeyf