Hakkımızda

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi Ocak 2006 yılında Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Projesi’ni durdurmak için kuruldu. Aktivistler ve toplam 86 kuruluştan oluşan girişim, Ilısu Projesi’nin bölgemiz hakkında yıkım ve kayıplar getireceği ve toplumun ezici çoğunluğu için yararı olmayacağı için bu projeye karşı mücadele etmektedir.

 

Kuruluş Deklarasyonu — 5 Ocak 2006

Ilısu Barajı’nın yapımından birebir etkilenecek olan yerleşim yerlerindeki yerel yönetim temsilcileri, yerel sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının bir araya gelerek oluşturduğu “Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, bölgede yaşayan halkın proje konusundaki düşünceleri ve duruşlarını temsil etmek üzere bir araya gelinmiştir.
Daha önce yürütülen geniş çaplı kampanyalar sonucu uluslararası ortağının projeden çekilmesi üzerine yapımı bir kez durdurulan Ilısu Barajı temel atma töreninin Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca Ilısu Barajı’nın yapımından etkilenecek olan yerleşim yerlerinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ve Ilısu Konsorsiyumu Türkiye Temsilcisi Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından bölgede proje tanıtım toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda, bölgedeki yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları bütün karar alma süreçleri sonlandırılmış, temel atma tarihi 2006 Mart ayının başlangıcı olarak belirlenmiş bu proje hakkında “katılımcılık” ve “şeffaflık” ilkeleri adı altında “bilgilendirildi” ve katılımcılardan projeye destek sağlamaları istendi!

12 bin yıllık tarihi korumak hepimizin görevi

Ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kampanyalar sonucu projenin durdurulmasından bu yana bölgedeki yerel yönetim, STK ve meslek odaları temsilcileri olarak bizim projeye olan olumsuz yaklaşımımızda hiçbir değişiklik olmamıştır. 12.000 yıllık bir tarihe ve olağanüstü bir doğal bütünlülüğe, dokuya ve güzelliğe sahip olan Hasankeyf, sular altında kaldığı takdirde yitecek olan, sadece Hasankeyflilere veya ülkemize değil, tüm insanlığa ait ortak kültürel ve tarihi mirasımızdır. Hasankeyf bize uygarlık tarihinin ve gelecek nesillerin emanetidir, onu koruma sorumluluğu da hepimizindir. Üstelik şu anda tekrar uygulanmak istenen proje teknik açıdan daha önce durdurulan projenin tıpatıp aynısıdır; Herhangi bir tavır değişikliğini gündeme getirecek yeni bir planlama da söz konusu değildir.

ÇED Raporu ve YYEP toplumla paylaşılmadı

Çevre Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) ve Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) güncelleme çalışmaları sırasında göç ettirilecek olan 83.000 insanla girilen diyalog ise esas amacı kamulaştırma bedellerini belirlemek olan göstermelik bir ilişkiden ibarettir. 2005 yılının Temmuz ayında Ankara’da yapılan ve Hasankeyf’in nereye nasıl taşınacağının tartışıldığı toplantıya bu konuda projenin başından beri çalışmalar yürüten Hasankeyf Belediyesi ve yerel STK’lar davet edilmemiştir. Yine Temmuz ayında tamamlanan ÇED Raporu ve YYEP halen Türkçe’ye çevrilmemiştir ve dolayısıyla projeden birebir etkilenecek ve zarar görecek halkın ve yerel düzeydeki temsilcilerinin çoğunluğunun bu bilgilere erişimi mümkün olmamıştır. ÇED Raporu ve YYEP toplumla paylaşılmamıştır.

Etkin mücadele yürütme kararı alındı

3 Ocak 2006 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen ve 30’dan fazla yerel yönetim temsilcisi, STK ve meslek odasının bir araya geldiği bir toplantı sonucu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, Hasankeyf Belediye Başkanlığı, Hasankeyf Gönüllüleri Derneği, Diyarbakır Yerel Gündem 21, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ve Diyarbakır ve Batman Barolarının önderliğinde “Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi” adlı bir koordinasyon komitesi kurulmuştur. Komite, dünyada  eşi ve benzeri olmayan Hasankeyf’in ekolojik, kültürel-tarihi zenginliğini ve baraj göleti alanında kalacak 200’ü aşkın höyük’ü korumak ve baraj yapımından dolayı zarar görecek olan yerel halkın kültürel, sosyal ve ekonomik haklarını savunmak için ETKİN BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLMESİ kararı almıştır.
Hasankeyf’in yüzü gülmüyor, daha çok azını duyabildiğimiz hikayeleri, sesi ve insanları yine boğulmak isteniyor. Hasankeyf’in şimdi her zamankinden daha çok kamuoyunun yardımına ve desteğine ihtiyacı vardır. Bu çağrı tüm kamuoyunadır: HASANKEYF’İ YAŞATALIM VE 12. 000 YILLIK TARİHİNİN SULAR ALTINDA KAYBOLMASINA İZİN VERMEYELİM. Sizlerle birlikte bunu başarabiliriz.”

Girişimimizin toplam 86 üye kuruluşu vardır:

Yerel Gündem 21, Diyarbakır

Yerel Gündem 21, Mardin

Yerel Gündem 21, Batman

Diyarbakır Göç Edenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Batman Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma Ve Kültür Derneği

İnsan Hakları Derneği (IHD), Diyarbakır

ÇEKÜL – Çevre ve Kültür Mirası Koruma ve Geliştirme Vakfı

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yaşatma Derneği (Müze Derneği)

Arkeoloji, Kültür ve Sanat Derneği, Diyarbakır

Selis Kadın Danışma Merkezi, Diyarbakır

Selis Kadın Danışma Merkezi, Batman

Dikasum – Diyarbakir Kadın Sorunlarını Araştırma Uygulama Merkezi

Epi-Dem – Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi, Diyarbakır

Bahar Kültür Merkezi, Batman

Doğu Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Kooperatifi, Diyarbakır

Dut Ağacı Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Kooperatif, Urfa

Çevre Gönüllüleri Derneği, Diyarbakır

Hasankeyf Gönüllüleri Derneği, Batman

Çevre Gönüllüleri Derneği, Batman

Kültür ve Sanat Derneği, Batman

Kürdi-Der, Batman

Koçerler Derneği, Batman

Mazlum-Der, Batman

Batman Üniversitesi Öğrenciler Derneği

Batman Turizm ve Tanıtım Derneği

Yoksullukla Mücadele Derneği, Batman

İmamlar ve Din Adamı Dernği, Batman

Bedensel Engeliller Derneği, Batman

Batman Gazetecileri Derneği

Batman Doğa Derneği

Tuhay-Der, Batman

Petrol-İş Sendikası, Batman

Genel-İş Sendikası, Batman

Eğitim Sen, Batman

Tek-Gıda İş Sendikası, Batman

Tes-İş Sendikası, Batman

Tüm Muhtarlar Derneği, Batman

Tüm Bel-Sen Sendikası, Batman

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Diyarbakır

Enerji, Sanayi ve Maden Çalışanları Sendikası (ESM), Diyarbakır

Tek-Gıda İş Sendikası, Diyarbakır

Diyarbakır Barosu

Batman Barosu

Tabipler Odası, Diyarbakır

Tabipler Odası, Batman

Eczacılar Odası, Batman-Muş-Siirt

TMMOB – İl Koordinasyon Kurulu, Diyarbakır

Mimarlar Odası, Diyarbakır

İnşaat Mühendisleri Odası, Diyarbakır

Elektrik Mühendisleri Odası, Diyarbakır

Çevre Mühendisleri Odası, Diyarbakır

Jeoloji Mühendisleri Odası, Diyarbakır

Şehir Plancıları Odası, Diyarbakır

Makine Mühendisleri Odası, Diyarbakır

Ziraat Mühendisleri Odası, Diyarbakır

TMMOB – İl Koordinasyon Kurulu, Batman

Makine Mühendisleri Odası, Batman

Eczacılar Odası, Batman

Esnaf Sanatkarlar Odası, Batman

Esnaf Odaları Birliği, Batman

Minibüsçüler Odası, Batman

Ticaret Odası Başkanlığı, Batman

Kahvehaneciler Odası, Batman

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği,

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,

Batman Belediyesi,

Siirt Belediyesi,

Hasankeyf Belediyesi, Batman

Dargecit Belediyesi, Mardin

Bismil Belediyesi, Diyarbakır

Kurtalan Belediyesi, Siirt

Beşiri Belediyesi, Batman

Gercüş Belediyesi, Batman

Kozluk Belediyesi, Batman

Yenişehir Belediyesi, Diyarbakır

Sur Belediyesi, Diyarbakır

Kayapınar Belediyesi, Diyarbakır

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır

Şırnak Belediyesi,

İdil Belediyesi, Şırnak

Nusaybin Belediyesi, Mardin

Surgücü Belediyesi, Mardin

Yalım Belediyesi, Mardin

Kızıltepe Belediyesi, Mardin

Ergani Belediyesi, Diyarbakır

Silvan Belediyesi, Diyarbakır