Hasankeyf’in UNESCO kriterleriyle karşılaştırılmaşı

Posted on Updated on

Hasankeyf ve çevresindeki Dicle Nehri Vadisi UNESCO’nun kriterleriyle karşılaştırıldı. Raporu hazırlayan araştırmacılara göre Hasankeyf ve çevresindeki Dicle Nehri Vadisi olağanüstü değere sahip ve UNESCO’nun 10 kriterinden 9’unu yerine getiriyor. Rapora ulaçmak için:

http://www.dogadernegi.org/wp-content/uploads/2015/09/HasankeyfveDicleVadisininY%C3%BCksekEvrenselDe%C4%9Feri.pdf