İletişim+Linkler

Adres: Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi,

BATMAN

E-mail: hasankeyfgirisimi@gmail.com

facebook: www.facebook.com/hasankeyfiyasatmagirisimi

Twitter: @hasankeyfdicle

Yararlı linkler:

Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Su Hakkı Kampanyası (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi kurucular arasındadır)

Dicle’yi Yaşatma Kampanyası – Save the Tigris River Campaign (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi kurucular arasındadır)

Ekopotamya Ağı (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi kurucular arasındadır)

Ege Çevre Platformu (EGE-ÇEP)

Ekoloji Kolektifi (Ankara)

Yeşil Gazete

Buğday – Ekolojk Yaşamı Destekleme Derneği

Çevre ve Ekoloji Hareketleri Avukatları (ÇEHAV)

International Rivers (Uluslararası Nehirler, ABD)

Sınır Tanımayan Nehirler (Asya)

Çevre Adaleti Haritası (Environmental Justice Atlas, uluslarası düzeyde)