İletişim+Linkler

Adres: Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi,

BATMAN

E-mail: hasankeyfgirisimi@gmail.com

facebook: www.facebook.com/hasankeyfiyasatmagirisimi

Twitter: @hasankeyfdicle

Yararlı linkler:

Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Su Hakkı Kampanyası (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi kurucular arasındadır)

Dicle’yi Yaşatma Kampanyası – Save the Tigris River Campaign (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi kurucular arasındadır)

Ekopotamya Ağı (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi kurucular arasındadır)

Ege Çevre Platformu (EGE-ÇEP)

Ekoloji Kolektifi (Ankara)

Yeşil Gazete

Buğday – Ekolojk Yaşamı Destekleme Derneği

Çevre ve Ekoloji Hareketleri Avukatları (ÇEHAV)

International Rivers (Uluslararası Nehirler, ABD)

Sınır Tanımayan Nehirler (Asya)

Çevre Adaleti Haritası (Environmental Justice Atlas, uluslarası düzeyde)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>