Ilısu barajı’nın tahribatı ve Hasankeyf’teki kültürel soykırım artarak devam ediyor!

Posted on Updated on

Duvarla çevrili Küçük Saray’ı su bastı!

 

 

Dicle nehri havzasının yukarı Mezopotamya bölgesinde en büyük ve en yıkıcı ‘‘yatırım“ projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali‘nde tüm yaygın, güçlü tepki ve toplumsal protestolara rağmen Temmuz 2019’da su tutulmasına başlanmıştır. Geldiğimiz aşamada Ilısu Barajı’nda tutulan su hacmi 10.3 milyar metreküp olup, yani hedeflenen hacmin % 97’si gerçekleşmiştir. Suyun yüksekliği   ise130 metreye ulaşmıştır,  İlk türbin ise 19 Mayıs 2020 tarihinde hizmete alınıp elektrik üretimine başlanmıştır.

 

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi olarak Ilısu Barajı’nın toplumsal, ekolojik ve kültürel tahribatlarını anlatmaya çalışıp bu projeden vazgeçilmesi için 1999 yılından bu yana aralıksız bir şekilde toplumsal tepkimizi dile getiriyoruz.

 

2018‘in Ağustos ayında Hasankeyf merkezinde yapılan patlamalara karşı o zaman toplumsal tepkiler verilmiş idi. O zamandan beri Hasankeyf ilçesinde „jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesinde sözde “ekolojik” olduğu belirtilen patlayıcılarla kayalarda yıkım işlemi yapıldı. Bu proje kapsamında büyük iş makineleri ile kaba bir şekilde, anıtlara hiç özen gösterilmeden 5 milyon m3 dolgu inşaatı yapılarak, Hasankeyf‘te kale, yan vadi, çok sayıda anıt ve mağaraya zarar verildi. 2017 yılından beri Yeni Hasankeyf’e 7 anıtsal eser taşınarak sözde kurtarıldı.Bu inşaat ile taşınamayan yüzlerce eser ya tahrip edildi veya imha oldu.

 

 

 Bu projenin su altında kalması planlanmayan Hasankeyf’i kurtarmayacağını ve gelecekte daha büyük yıkımlar getireceğini açıkladık. Örneğin kale etrafında yapılan ve görsel açıdan büyük bir felaket olan devasa dolgu duvar, Hasankeyf’teki yumuşak taş yapısının su ile temasa geçerek çözünmelere neden olmasının önünün alınamayacağını belirttik.

 

Baraj inşaatının bir çok defa bizim ve başka sivil toplum kuruluşların kampanyaları sonucu durdurulmasına rağmen, maalesef 2019 İlkbaharında bitmesi ve suyun tutulması ile birlikte geri dönülmesi imkansız veya zor olan tahribatlar artarak devam etmektedir. Bu tahribatların etkisi her geçen gün daha da gözler önüne serilmektedir.

 

Suyun yüksekliğinin 2020 ilkbaharında hızlı bir şekilde artması ile beraber üst kısımları su altında kalmayacağı planlanan Hasankeyf kalesi tarafında son günlerde su sızıntıları yaşanmıştır. Su sızıntısı nedeniyle etrafı beton duvarla çevrili Küçük Saray’ın da su altında kaldığı yerinde yapılan incelemelerde ve bu açıklamaya eklenen resimlerde görülmüştür. Biriken su nedeniyle Hasankeyf’teki en göze çarpan anıtsal eser Küçük Saray zarar görmüştür.

 

 

Hasankeyf kalesinin taş yapısı ve Dicle Vadisi’ndeki topoğrafya göz önünde bulundurulduğunda su sızıntılarının artarak devam edeceğini ve bundan kaynaklı tahribatların meydana geleceğini önemle belirtmek isteriz.Baraj nedeniyle 12 bin yıldır aralıksız yerleşim alanı olan, 20’den fazla kültürün izini taşıyan, 5.500 mağaraya, en az 550 arkeolojik kültürel varlığa sahip olan ve doğayla eşsiz bir uyum sağlayan Hasankeyf ve zengin biyoçeşitliliği ile Dicle Vadisi 136 km boyunca su altında kaldığı artık bir gerçektir.Ancak baraj gölünün Hasankeyf’te yutamadığı kültürel varlıklar da su sızıntıları yüzünden büyük tehlike altındadır.

 

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi

 

02.06.2020

 

www.hasankeyfgirisimi.net

 

Email: hasankeyfgirisimi@gmail.com

 

Twitter: @hasankeyfdicle

 

Facebook: https://www.facebook.com/hasankeyfyasatmagirisimi/

 

 

 

Ilısu Barajı ve HES’inde Su Tutma İşlemini Acilen Durdurun! Hukuksuz Kayyım Kararını Geri Alın!

Posted on Updated on

Koronavirüsten dolayı dünyada çok sayıda yıkım projesinden (büyük oranda geçici de olsa) vazgeçilirken merkezi iktidar bu durumu fırsata dönüştürüyor. Bu sabah 07.30’da Batman Belediyesi ile birlikte Diyarbakır’a bağlı Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine hukuksuz bir şekilde kayyım atandı. Salgına karşı mücadele yürüten, halkların sağlıklı bir yerde yaşamını sürdürmeleri için su ve atık sorununda halkın yanında kararlar alan ve aralıksız hizmet veren bu belediyelerin işgal edilip fiilen kapatılması halk sağlığına tehdit oluşturmaktadır. İktidar Batman ve Diyarbakır belediyelerine kayyım atayarak yerel yönetimleri tahakkümü altına almakta, halkın iradesini gasp etmektedir.

HDP’den seçilen Batman Belediye Eş Başkanları, Ilısu Barajı yüzünden göç ettirilecek insanlardan on binlercesinin hazırlıksız şekilde Batman gibi kentlere gelmesiyle sosyo-ekonomik sorunların derinleşmesi ve 12 bin yıllık geçmişe sahip evrensel bir mirasın yok edilmesinin yanı sıra, uzun bir süredir Ilısu projesinin ortaya çıkaracağı tahribatın farklı bir boyutuna dikkat çekmekteydi: Baraj göletine dökülen atık sularda sadece fiziksel tutma işlemi/ ön arıtma yapılmakta, biyolojik arıtmanın olmaması halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Buna endüstriyel-kimyasal ve sulamaya dayalı tarımdan gelen ve hiç arıtılmayan atık suları eklersek bu risk daha da artmaktadır.

Hukuksuz kayyım atamasının Ilısu Barajı ve HES projesiyle de doğrudan ilişkili olduğu ortadadır. Daha önceki kayyım atamaları sonrasında ortaya çıkan tahribat bunun göstergesidir. Kayyım atamasının Batman Belediyesi’nce su faturalarının ödenmesini erteleme kararının üstünden daha 12 saat geçmeden gerçekleşmiş olması, halkçı/ devrimci belediye anlayışıyla kayyım politikasının su hakkı konusunda da karşı karşıya geldiğini göstermektedir. Kayyım ataması salgın ortamında halkın suya ücretsiz erişim hakkına da saldırıdır. İktidar bu koşullarda bile su hakkına karşı yürüttüğü politikaları sürdürmektedir.

Bilindiği üzere Ilısu Barajı’nda su tutma işlemi 2019 Temmuz’undan beri devam etmektedir ve suni baraj gölü Hasankeyf’i su altında bırakmaya başlamıştır. Milyonlarca canlı su tutmadan dolayı suya erişemeyerek, yaşam alanları yok olduğu için ölüyor, öldürülüyor. Ekosistem tümüyle tahrip ediliyor. Baraj göletinde oluşan çöp yığınlarına karşı DSİ’nin hiçbir temizleme işlemi yapmadığı gözlemlenmiştir.

Sular yükseliyor. Köyler sular altında kalıyor. Konut hakkı ihlal ediyor.

Türkiye’de ve dünyada insan sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı evde kal kampanyaları yürütülürken, kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanırken Ilısu Barajı’nın kapakları kapatılmadığı için köyler su altında kalıyor. Tamamen ya da kısmen su altında kalması planlanan 199 köyden sadece beş tanesi için yeni yerleşim yerleri inşa edildiğini burada hatırlatalım. Gidecek bir yeri olmayan köylüler her an sular evlerine yetişecek riski ile yaşamaya devam ediyor. Köyleri sular altında kalan ve gidecek bir yeri olmayan köylüler kendi imkânlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Kötü yaşam koşulları köylüleri salgına karşı da korumasız bırakıyor.

Su Tutma işlemi acilen durdurulmalıdır!

Ilısu Barajı ve HES’inde su tutma işleminin acil bir şekilde durdurulması gerekmektedir. Başlangıcından, hazırlık aşamalarından beri bütün işlemlerin hukuksuz bir şekilde yürütüldüğü projede hukuksuzluk salgın döneminde de devam etmektedir. Bu hukuksuzluk acil olarak durdurulmalıdır. Merkezi iktidar evde kal kampanyası yürütürken Dicle Vadisi boyunca 5 büyük ili ve ilçelerini olumsuz etkileyen ve milyarlarca canlı ile birlikte 3 milyona yakın insana risk teşkil eden, birçok köy halkını evinde kalamaz hale getiren su tutma işleminin devam etmesinin hiçbir açıklaması yoktur. Köylerde oluşacak salgının sorumlusu DSİ ve merkezi iktidardır. Su tutma işlemi devam ederse 5 büyük kent ve ilçelerde salgın kaçınılmaz olacaktır.

Hasankeyf Koordinasyonu olarak kayyım kararlarının derhal geri çekilmesini, Ilısu Barajı ve HES’inde su tutma işleminin acilen durdurulmasını, kapakların kontrollü olarak açılarak suyun serbest akışına geçmesini talep ediyoruz.

Hasankeyf Koordinasyonu

23 Mart 2020

Twitter: @HasankeyfKoord

Facebook: HasankeyfKoord

Instagram: @hasankeyfkoord

Email: hasankeyfkoordinasyonu@gmail.com

Daha fazla bilgi için: www.hasankeyfgirisimi.net ve www.hasankeyfmatters.com

Sanatçılar, yok olmaya yüz tutan Hasankeyf için çağrıda bulundu

Posted on Updated on

Levent Üzümcü, Ercan Kesal, Deniz Çakır, Jehan Barbur ve Ahmet Ümit’in de aralarında bulunduğu yüze yakın sanatçı Hasankeyf için çağrıda bulundu.

Read the rest of this entry »

Hasankeyf ve Dicle Vadisi için son çağrı

Posted on

Ilısu baraj gölü suları altında kalmaya başlayan tarihi Hasankeyf’i kurtarmak için son çağrılar yapılıyor. Bugün Batman’a giden çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çevre örgütleri bir kez daha Hasankeyf’in yaşatılması için mücadeleye çağırdı. Bir araya gelen sanatçılar, aydınlar ve politikacılar da Hasankeyf’in kurtarılması için yetkilileri göreve davet etti.

29.02.2020, Arti Gercak, https://artigercek.com/haberler/hasankeyf-ve-dicle-vadisi-icin-son-cagri

2020-02-29_heskif-batmn_son-cagri

Read the rest of this entry »

Basın Açıklaması: Hasankeyf ve Dicle Vadisi için Son Çağrı!

Posted on

Hasankeyf Koordinasyonu, Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalan 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Taksim Binası’nda yapılan basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya, Züleyha Gülüm ve HDP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Beyza Üstün katıldı. Hasankeyf Koordinasyonu adına hazırlanan açıklamayı Beyza Üstün okudu.

Hasankeyf’te direnişe devam!

Posted on Updated on

2020’nin sonuna kadar su tutma işleminin tamamlanacağı Ilısu barajı projesine karşı, Hasankeyf ve Dicle’yi kurtarmak için hâlâ geç değil. Hasankeyf’in sular altında bırakılmasına karşı hepimizin yapabilecekleri var.
hasankeyf
Yeni Özgür Politika, 4.2.2020, ERCAN AYBOĞA
Read the rest of this entry »

“Su Evlerimizi Yutacak, Yerleşecek yerimiz yok”

Posted on Updated on

**Dicle nehrine komşu olan Hasankeyf’in 120 haneli Kesmeköprü köyünde oturanlar, su seviyesinin yükselmesiyle zorda kaldı. İstimlak bedellerinin bir bölümünü alamadıklarını söyleyen Abdullah Çıkçı, Salih Baydüz ve Kenan Dezen: “Su köyümüze iyice yaklaştı. Köyümüz için yeni yer tahsis edildi ama henüz konutlarının yapımına başlanılmadı. Hasankeyf’in yeni yerleşim biriminde kiralık ev bile bulamıyoruz” dediler.

kesmekopru1

Read the rest of this entry »

Hasankeyf’te Kıyamet Kapıda! Ilısu Barajı’nda Su Tutmadan Vazgeçilsin!

Posted on Updated on

Kültürel, sosyal ve ekolojik faciaya neden olan Ilısu Barajı’nda tüm eleştirilere ve geniş toplumsal protestolara rağmen su tutma devam ediliyor. Bugüne kadar 35 köyü su altında bırakan Ilısu baraj gölü, evrensel düzeyde en önemli kültürel ve doğal miras alanları arasında yer alan Hasankeyf’e ulaştı.

Hasankeyf_2020-01_5

Read the rest of this entry »

Büyük Hasankeyf Paneline davet!

Posted on Updated on

Gün: 14 Aralık Cumartesi – Saat: 14.00

Yer: TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, Karaköy/Beyoğlu/İstanbul

“Yıkım ve Mücadele Ekseninde Hasankeyf Paneli” Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nin suları altında kalmaması için buluşuyoruz. #HasankeyfİçinGeçDeğil #SaveHasankeyf

2019-12-14_Panel-Afisi

Irak’ta Salman ve Omar’ı serbest bırakın!

Posted on

Irak’ta iki gün önce iki aktivist gözaltına alındı. Salman Kairallah Al-Mansoori, Humat Dijlah isimli grubun sözcülerinden biri ve bizimle Ilısu ve diğer yıkıcı barajlara karşı son 4 yılda aktif birlikte çalıştı. Omar Kadhem Al-Amri ise yıllardır Irak’ta insan hakları aktivisti.

79202606_168177184579085_8275210138852261888_n

Read the rest of this entry »

TMMOB 12. Enerji Sempozyumu sona erdi: Kâr için değil halkın ihtiyacı için enerji

Posted on Updated on

TMMOB 12. Enerji Sempozyumu, “Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış” başlığıyla Diyarbakır’da gerçekleşti. Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı, Evrensel Yazarı Prof. Arif Nacaroğlu izlenimlerini yazdı.

151762

Read the rest of this entry »

HES’ler yenilenebilir yeşil enerji olarak görülmesinden vazgeçilmeli!

Posted on Updated on

Madrid’te gerçekleştirilene COP25 adlı iklim zirvesi vesilesiyle 267 STK’nın yaptığı ve bizim de imza attığımız açıklamada HES’ler yeşl ve yenilenebilir enerji türü olaraka görülmemesi talep ediliyor. Açıklamanın inglizcesine aşağıda ulaşırsınız:

https://www.savethetigris.org/climate-bonds-initiative-must-abandon-its-misguided-attempt-to-greenwash-hydropower/

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Kıyamet Günlerini Yaşıyor!

Posted on Updated on

İlk insan izlerinin 300 bin yıl önce görüldüğü, ilk yerleşimin ise 12 bin yıl önce gerçekleştiği ve bir açık hava müzesi olan antik kent ve en az 24 medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ve sadece 20 sinde arkeolojik kazısı kısmen yapılmış 289 höyük, 199 yerleşim yeri, en az 100 endemik tür ve soyu tükenme tehlike listesinde bulunan canlıya ev sahipliği yapan Dicle Vadisi, ömrü 50 yıl bile olmayan Ilısu Barajı suları altında bırakılıyor.

Heskif_2019-11-17_1

Read the rest of this entry »

Hasankeyf çarşısının yıkımı başladı! Bu zulme dur diyelim!

Posted on Updated on

3 Kasım akşamı itibariyle tarihi Hasankeyf çarşısı zorla boşaltıldı. 4 Kasım’da da yıkım başladı.

Kelimeler tercüman olamıyor, 50 yıllık ömrü olacak bir baraj için bu yaşatılanlara, hissedilenlere. İşte o an bir esnaf eşyalarını, “Kalpleri soğuklar gelip ısınsın artık” diyerek yakıyor. Acı!

Ama buna rağmen demeye devam: Hasankeyf İçin Geç Değil!

2019-11-04_Hasankeyf-Carsisi-Yikiliyor_1

Read the rest of this entry »